Anunt sedinta 31 AUGUST 2021

JUDEŢUL ARAD

COMUNA GURAHONŢ                                                              

P R I M A R  

                                                                     

PROIECTUL ordinii de zi

pentru şedinţa ordinară a Consiliului local convocată de Primarul comunei Gurahonț prin Dispoziția nr.156/25.08.2021, pentru data de MARȚI, 31 AUGUST 2021,  orele  16.30,  la sediul Primăriei, sala de ședințe a Consiliului local:

 

           1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 29 iulie 2021.

           2.-Proiect de hotărâre privind amplasarea unor indicatoare și marcaje rutiere în localitatea Gurahonţ. INITIATOR-VICEPRIMAR.

           3.-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Gurahonț în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, prin Actul adițional nr.8. INITIATOR-VICEPRIMAR.

          4.-Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate pentru loturile de teren din domeniul public stradal al Comunei Gurahonţ, situate pe strada Ioan Buteanu nr.26. INITIATOR-VICEPRIMAR.

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării unor investiţii noi privind modernizări străzi și drumuri din comuna Gurahonț. INITIATOR-VICEPRIMAR.

          6.-Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri.

 PRECIZARE:

Ședința se va difuza live pe pagina de facebook a Primăriei comunei Gurahont