Anunt sedinta 30 septembrie 2021

JUDEŢUL ARAD

COMUNA GURAHONŢ                                                              

P R I M A R  

PROIECTUL ordinii de zi

pentru şedinţa ordinară a Consiliului local convocată de Primarul comunei Gurahonț prin Dispoziția nr.185/24.09.2021, pentru data de JOI, 30 SEPTEMBRIE 2021,  orele  17.30,  la sediul Primăriei, sala de ședințe a Consiliului local:

 

 

           1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 31 august 2021.

            2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gurahonţ și a listei de investitii pe anul 2021. INITIATOR-VICEPRIMAR.

           3.-Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. INITIATOR-VICEPRIMAR.

          4.-Proiect de hotărâre privind valorificarea unei mase lemnoase de 1091 mc din pădurea comunală administrată prin Ocolul Silvic Gurahonț. INITIATOR-VICEPRIMAR.

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unor proiecte de interes local. INITIATOR-VICEPRIMAR.

          6.-Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri.

 

PRECIZARE:

Ședința se va difuza live pe pagina de facebook a Primăriei comunei Gurahont.