Anunt sedinta 19 octombrie 2021

PROIECTUL ordinII de zi

pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local convocată de Primarul comunei Gurahonț prin Dispoziția nr.197/15.10.2021, pentru data de MARȚI, 19 OCTOMBRIE 2021,  orele  17.30,  la sediul Primăriei, sala de ședințe a Consiliului local:

 

           1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 30 septembrie 2021.

           2.-Proiect de hotărâre privind rectificarea din luna octombrie a bugetului local al comunei Gurahonţ pe anul 2021 și a listei de investiții anexe. INITIATOR-VICEPRIMAR.

           3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 40 (ZIMBRU – DULCELE) ȘI DC 58 (BONȚEȘTI-MUSTEȘTI), COMUNA GURAHONȚ, JUDEȚUL ARAD”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”. INITIATOR-VICEPRIMAR.

           4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE ZIMBRU, PESCARI, IOSAȘ, COMUNA GURAHONȚ”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”. INITIATOR-VICEPRIMAR.

PROPUNERI PENTRU SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI

pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local convocată de Primarul comunei Gurahonț prin Dispoziția nr.197/15.10.2021, pentru data de MARȚI, 19 OCTOMBRIE 2021,  orele  17.30,  la sediul Primăriei, sala de ședințe a Consiliului local:

           5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatori tehnico-economici pentru investiția „Achiziție și montare camere video în comună”. INITIATOR-VICEPRIMAR.

          6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “ÎNFIINȚARE REȚELE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE HONȚIȘOR, PESCARI, IOSAȘ, din COMUNA GURAHONȚ, JUDEȚ ARAD”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului național de investiții “Anghel Saligny”. INITIATOR-VICEPRIMAR.

7.-Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a investițiilor la clădirea din sat Zimbru nr.2 cu destinație canton de vânătoare și a terasei acestuia . INITIATOR-GRUP CONSILIERI LOCALI: MOȚ FLAVIUS-BENIAMIN, DUDAȘ ADRIAN-DANIEL, BABUȚA MARCEL-VASILE, VESA CIPRIAN-NICUȘOR, MARȚIȘ GHIȚĂ-DĂNUȚ, COJOCARU GHEORGHE-MIHAI.