Anunț ședință 27 octombrie 2021

PROIECTUL ordinei de zi
pentru şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 27 octombrie 2021, ora 12.00:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 19
octombrie 2021.
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Gurahonţ pe
trimestrul III al anului 2021. INITIATOR-VICEPRIMAR.
3. -Proiect de hotărâre privind recti􀀪carea din luna octombrie a bugetului local al comunei
Gurahonţ pe anul 2021 și a listei de investiții anexe. INITIATOR-VICEPRIMAR.
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatori tehnico-economici
pentru investiția „Achiziție și montare camere video în comună”. INITIATOR-VICEPRIMAR.
5.-Analiză cereri adresate Consiliului local, interpelări, propuneri.