PRECIZĂRI la organizarea concursului pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional debutant

În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2 și protecţiei participanţilor la concursul organizat de Primăria Comunei Gurahonț pe baza legislației în vigoare privind starea de alertă, vor putea participa la proba scrisă și după caz interviu doar:

 

candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

– candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore;

– candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore.

 

Termenele de mai sus se calculează la data susținerii probei de concurs.

 

La accesul candidaţilor în incinta locaţiei în care are loc proba, se va verifica dovada că persoanele se află într-una dintre situaţiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat şi/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.

 

         ATENȚIE!

            Candidații vor respecta în timpul desfășurării concursului toate normele legale privind măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului Sars-Cov-2 cu privire la distanțare și purtarea corectă a măștii de protecție.

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

 

Întocmit Secretarul Comisiei