DATE CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

Adresa site-ului web este: https://www.primaria-gurahont.ro

1. Colectarea de informații

Primim în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul dumneavoastră, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

2. Utilizarea de informații

Oricare dintre informațiile pe care le postăm și colectăm pot fi folosite pentru:

 • respectarea unei obligații legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 • scopuri de arhivare în interes public;
 • scopuri statistice;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • îmbunătățirea site-ului nostru;

3. Durata de stocare a datelor

 • în conformitate cu legislația în vigoare

4. Tipuri de informații publicate

 • informații de interes public

5. Dezvăluirea părților terțe

Instituția noastră nu vinde, nu negociază sau nu transferă către părți din afară, informațiile dumneavoastră personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. Totuși, putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră către terți pentru a respecta o hotărâre judecătorească definitivă sau o altă obligație de acest fel sau în cadrul unui schimb de informații pentru protejarea împotriva fraudei, în vederea apărării drepturilor sau bunurilor noastre.

6. Protejarea Informațiilor

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor tale personale. Folosim criptarea prin certificat SSL. Aveți dreptul la rectificarea datelor.

7. Folosim cookie-uri?

Da. Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

8. Consimțământul

Pentru utilizarea site-ului nostru, va trebui să fiți de acord cu politica noastră de confidențialitate care este în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Site-ul www.primaria-gurahont.ro, este creat pe platforma WordPress și găzduit în România de către Faxmedia Group.

Drepturile de care beneficiați în raport cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

Dreptul de acces înseamnă dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. .
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, fără a aduce însă atingere obligațiilor legale ce cad în sarcina subscrisei.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un anumit format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor și riscurilor.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea  datelor  cu caracter personal.

  Excepții:

 • respectarea unei obligații legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 • în scopuri de arhivare în interes public;
 • în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

POLITICA DE COOKIE-URI