PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Gurahonţ este așezată  într-o zonă depresionară, pe valea Crişului Alb, între Munţii Zarandului şi Munții Codru Moma, și are în componență 10 localități, respectiv Gurahonţ ca reședința de comună și 9 sate aparținătoare, cu o suprafață totală de 17.085 ha și o populație de 3.973 locuitori (2011).

 • Suprafață: 17091 ha
 • Populație: 3949
 • Nr. grădinițe: 6
 • Intravilan: 589 ha
 • Gospodării: 1980
 • Nr. școli: 6
 • Extravilan: 16502 ha
 • Nr. locuințe: 1980
 • Nr. licee: 1

ISTORIA LOCALITĂȚII

Existența comunei Gurahonț este atestată documentar încă din anul 1386. Fiind așezată  într-o zonă depresionară, pe valea Crișului Alb, între Munții Zarandului și Codru Moma, comuna Gurahonț s-a dezvoltat ajungând la statut de raion în perioada 1948-1968.

Săpăturile arheologice efectuate în satul Iosășel au dezvăluit urme de civilizație din perioada paleoliticului timpuriu. Au fost de asemenea descoperite monede în satul Feniș, ce fac parte din tezaurul traco-dacic. În satul Zimbru au fost descoperite așezări miniere și opaițul roman de la Ponoraș-Zimbru, ceea ce atestă încadrarea ținutului în fosta provincie Dacia Romană.

AȘEZARE GEOGRAFICĂ ȘI COMPONENȚA LOCALITĂȚII

Comuna Gurahonț este situată în județul Arad la o distanță de 108 km de municipiul Arad și se delimitează teritorial în partea de Nord și Nord-Vest de comunele Dezna și Cărpinet din județul Bihor, în partea de Est de comunele Vîrfurile, Pleșcuța și Vața de Jos din județul Hunedoara, în partea de Sud și Sud-Est de comunele Bîrzava, Petriș și Brazii, iar în partea de Vest de comunele Almaș și Dieci.

Comuna Gurahonț cuprinde, in afara reședinței de comună care este localitatea Gurahonț, încă 9 sate, după cum urmează: Bonțești, Dulcele, Feniș, Honțișor, Iosaș, Mustești, Pescari, Valea Mare și Zimbru.

ACTIVITĂȚI ECONOMICE PRINCIPALE

 • Cultura cerealelor;
 • Creșterea animalelor;
 • Cultura legumelor;
 • Pomicultură;
 • Apicultură;
 • Servicii de comerț;
 • Prestări servicii;
 • Dispensare medicale veterinare;
 • Farmacii umane și veterinare;
 • Service auto;
 • Stații alimentare carburant;
 • Poștă;
 • Bancă cooperatistă de credit;
 • CEC;
 • Exploatări forestiere;
 • Silvicultură;
 • Fabrica de alcool;
 • Industria alimentară;
 • Asamblare rezistențe electrice;
 • Dispensare umane cu permanență;
 • Piață alimentară;
 • Meseriași încălțăminte;
 • Agenți asigurări;
 • Cabinete stomatologice;
 • Medici specialiști (interne, chirurgie, ginecologie);
 • Secția externă a TBC Arad;
 • Rețea transport auto;
 • Stație meteo și hidro;
 • Unitate pompieri;
 • Sală de sport;
 • Teren de fotbal;
 • Ocol silvic;
 • Prelucrarea lemnului.

Evenimente locale

 • Zilele comunei Gurahonț
 • Nedeia de la Zimbru
 • Târguri săptămânale
 • Hramurile bisericilor ortodoxe

FACILITĂȚI OFERITE INVESTITORILOR

 • Reduceri de taxe și impozite;
 • Forță de muncă disponibilă;
 • Zonă de dezvoltare agroturistică.